Υπηρεσίες

Ο κύριος τομέας στον οποίο δραστηριοποιούμαστε , είναι η μελέτη, η επίβλεψη και η κατασκευή σύγχρονων τεχνικών έργων. Από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας έως και την οριστική εφαρμογή της, παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις.
Ωστόσο, πέρα από το τεχνικό μέρος, απαιτείται και η διευθέτηση πλήθους νομικών και οικονομικών ζητημάτων, με τα οποία εξασφαλίζεται η προσαρμογή στα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια κάθε απαιτούμενης εργασίας.
Διαθέτοντας λοιπόν την κατάλληλη εμπειρία από το 1979, απασχολούμε το πλέον καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και την παράδοση έργων κορυφαίας ποιότητας, έχοντας ως βασικές αρχές την ασφάλεια, την αισθητική, την οικονομία και φυσικά τον προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης.
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται οι κύριες δραστηριότητες μας

Έκδοση αδειών δόμησης

Από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωση κάθε έργου, υπάρχει μια σειρά εργασιών που πρέπει να κινηθούν, προκειμένου αυτό να μπορέσει να υλοποιηθεί. Οι εργασίες αυτές αφορούν τόσο το τεχνικό μέρος (τοπογραφικό διάγραμμα, αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη κ.ά) , όσο και το νομικό (όροι δόμησης, εγκρίσεις υπηρεσιών, υποβολή φακέλου, έλεγχος από αρχαιολογία κλπ).

Από το πιο απλό έως το πιο απαιτητικό έργο, γνωρίζοντας άριστα όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται έως ότου αυτό υλοποιηθεί, αναλαμβάνουμε με συνέπεια και πλήρη ευθύνη κάθε απαιτούμενη ενέργεια, απαλλάσσοντας σας έτσι από χρονοβόρα διαδικαστικά ζητήματα.


Στατικές μελέτες

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και λογισμικών Η/Υ, σύμφωνα με τους ευρωπαικούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες) και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, συντάσσουμε ολοκληρωμένες στατικές μελέτες για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, σύμμικτες κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, ΠΡΟΚΑΤ, φέρουσα τοιχοποιία, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια αλλά και την οικονομία της κατασκευής.


Αρχιτεκτονικές μελέτες

Με εργαλεία τη γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργική φαντασία και την ελευθερία των επιλογών εκπονούμε αρχιτεκτονικές μελέτες:

 • Κατοικιών
 • Τουριστικών κατοικιών / Βίλες
 • Ξενοδοχείων
 • Επαγγελματικών χώρων
 • Εμπορικών χώρων
 • Βιομηχανικών χώρων

Κάθε νέα κατασκευή αποτελεί μία νέα πρόκληση για εμάς. Η ομάδα μας προσαρμόζει τις απαιτήσεις σας στο συνολικό σχεδιασμό, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντανακλά την προσωπικότητα σας και να αναδεικνύει το ευρύτερο περιβάλλον για το οποίο σχεδιάζουμε.

Με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά ( 3D σχεδίαση , φωτορεαλισμός, κ.ά), έχετε τη δυνατότητα από την αρχή του σχεδιασμού να γνωρίζετε πως ακριβώς θα είναι στο τέλος ο ''δικός σας'' χώρος.


Κατασκευή & Επίβλεψη

Εξασφαλίζοντας τη συνεργασία μας με τα πλέον εξειδικευμένα συνεργεία, αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την αποπεράτωση κάθε οικοδομικής εργασίας που απαιτείται για να σας παραδώσουμε την ιδιοκτησίας σας με το ''κλειδί στο χέρι'' ! Παράλληλα, σε όλα τα στάδια της κατασκευής, επιβλέπουμε κάθε μία από τις εργασίες που εκτελούνται, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι και το απαιτούμενο επιθυμητό.


Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας & Ενίσχυση κατασκευών

Η ανάγκη κάθε υφιστάμενου κτιρίου να είναι επαρκές έναντι στατικών και δυναμικών (σεισμικών) δράσεων σύμφωνα με τις νέες ευρωπαικές και ελληνικές κανονιστικές διατάξεις, καθιστά απαραίτητη την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του. Η ανάγκη αυτή προκύπτει κυρίως είτε λόγω παλαιότητας του κτιρίου είτε λόγω αλλαγής χρήσης/προσθηκών, με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση της κατασκευής.

Ανάλογα τις ιδιαιτερότητες της ιδιοκτησίας σας, μπορούμε να σας εγγυηθούμε τη στατική επάρκεια της κατασκευής και τι επί πλέον χρειάζεται στην περίπτωση που δεν επαρκεί (πιθανή ενίσχυση μέρους ή του συνόλου της κατασκευής).


Τοπογραφικές εργασίες

Με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων γεωπληροφορικής, είναι δυνατόν να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε εργασία πεδίου με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.


Επισκευές & Ανακαινίσεις

Συνδυάζοντας τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε κάθε είδους

- επισκευή

- ανακαίνιση (διαμόρφωση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου)

είτε πρόκειται για οικιακή είτε επαγγελματική χρήση του χώρου σας.


Υπηρεσίες μηχανικού

Πέραν των βασικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω, ως τεχνική εταιρεία σας παρέχουμε με κάθε εγγύηση ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών όπως:

 • Διαχείριση τεχνικών έργων
 • Τακτοποίηση / Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
 • Ρυθμίσεις κτηματολογίου
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Π.Ε.Α)
 • Έκδοση άδειας επαγγελματικών χώρων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιατρικοί χώροι, βιομηχανικοί χώροι κλπ)
 • Αναβάθμιση επιπέδου ξενοδοχείων
 • Κάλυψη για οποιοδήποτε νομικό θέμα τεχνικής φύσεως

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Είμαστε δίπλα σε κάθε σας κίνηση…

Το γραφείο μας, παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση, οικονομική και τεχνική εκμετάλλευση κάθε σχετικής σας επένδυσης. Στόχος κάθε τέτοιας παρεχομένης συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης της επένδυσής σας (τουριστική, υγειονομικού ενδιαφέροντος, οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης…), επιδιώκοντας το μικρότερο δυνατόν κόστος υλοποίησης-λειτουργίας.

Έχοντας αναπτύξει ήδη σημαντική δραστηριότητα ως τεχνικοί σύμβουλοι επενδύσεων από το 1979 (ξενοδοχεία, σύμβουλοι-εκτιμητές ελληνικών τραπεζών, ιδιωτικές επενδύσεις, κ.ά) , το γραφείο μας διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία, προκειμένου να εκτιμήσει και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σας επένδυση.